توضیحات محصول

همانند کامپاند پلی اتیلن این پلیمر از ترکیب چند نوع پلیمر پروپیلن برای رسیدن به مشخصه خاص فیزیکی یا شیمیایی به وجود می آید.گرانول های بازیافتی عموما از این دسته اند چرا که در بازیافت ضایعات از گرید های مختلف پتروشیمی و یا حتی تولید شده از مواد بازیافتی است.

 

محصولات قابل تولید با کامپاند پلی پروپیلن