توضیحات محصول

همانطور که از نام این پلیمر پیداست این نوع پلیمر از ترکیب چند نوع پلیمر پلی اتیلن برای رسیدن به مشخصه خاص فیزیکی یا شیمیایی به وجود می آید و به همین خاطر این نوع پلیمر ها برای کاربرد های خاص و به شکل محدود تولید میشوند.

 

محصولات قابل تولید با کامپاند پلی اتیلن