توضیحات محصول

این نوع پلیمر از نظر خواص فیزیکی بسیار شبیه پلی اتیلن سنگین از نوع تزریقی است ولی به دلیل بالا بودن MFI آن، نوع تزریق این پلیمر متفاوت با نوع تزریقی است و معمولا با تزریق هوا به محفظه حاوی پلیمر قالب شکل می گیرد

همچنین چگالی این پلیمر نسبت به نوع تزریقی مقداری بیشتر است.

 

محصولات قابل تولید با پلی اتیلن سنگین بادی